Här kommer det att finnas olika mallar för testamenten. Fast det går även bra att göra ett testamente utan någon specifik mall. Det väsentliga för att att testamente ska vara giltigt är att det är underskrivet av testator, personen som testamentet gäller och att två vittnen, personer ser på när denne skriver under det och därefter bevittnar det med sina underskrifter. I undantagsfall kan testamente även göras muntligen.